Verloop De Keten

De Keten is geïnspireerd door de Amerikaanse organisatie SPHINX:
We transform lives through the power of diversity in the arts.”- Sphinx Music Detroit

Artistiek directeur van Oorkaan Caecilia Thunnissen kwam bij deze organisatie terecht via de International Society for the Performing Arts (ISPA) in 2019. In februari 2020 is Oorkaan naar een conferentie van Sphinx gegaan in Detroit. Met de opgedane kennis en inspiratie stonden de eerste ideeën voor De Keten: het idee om ‘de hele keten’ te mobiliseren voor meer diversiteit en inclusiviteit in de klassieke muzieksector, zowel achter als voor de schermen. In augustus 2020 kreeg het project De Keten ook vorm op papier en is de initiatiefase van start gegaan. Er zijn vele gesprekken gevoerd in het veld over De Keten. In april 2021 is Oorkaan begonnen met het werven van financiën (voorbereidingsfase), zodat er in september gestart kon worden met de uitvoerende fase: de pilot van De Keten. In juni 2022 vindt de evaluatiefase plaats van de pilot en wordt bepaald hoe de toekomst van De Keten eruit gaat zien.

De pilot loopt gedurende seizoen 2021-2022. Gedurende deze fase worden er bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd in verschillende werkgroepen om de keten samen te concretiseren. Aan het einde van deze pilot hopen wij een groep van betrokken partners gecreëerd te hebben, die commitment geven en inzet tonen om De Keten door te zetten.

Deze pilot zou op moeten leveren: draagvlak, samenwerking, afstemming programma onderdelen, (betere) communicatie tussen instellingen, beter zicht op doelgroep(en) en meer mogelijkheden voor talentontwikkeling voor alle kinderen en jongeren in regio Amsterdam, en inzicht in routes en toegang tot het netwerk voor de doelgroepen.

Uitgangspunten voor De Keten: het gaat niet om een nieuw project, maar om een samenwerkingstraject tussen bestaande instellingen en (infra)structuren én het verbinden van de schakels in De Keten.