Privacy statement Oorkaan

Oorkaan, gevestigd aan de Kempenaerstraat 11b, 1051 CJ in Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34154379, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Oorkaan verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 • – Voor- en achternaam
 • – Woonplaats
 • – Geboortedatum
 • – E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Na de concerten van Oorkaan, kunnen kinderen zich met toestemming van de ouders opgeven als ‘vriendje van Oorkaan’. Onze vriendjes mailen wij eens per maand een nieuwsbrief toe, waarin wij informatie geven over Oorkaan. Hierin staan ook kortingsacties voor toekomstige voorstellingen. Oorkaan gaat op een veilige manier om met persoonsgegevens en respecteert de privacy van betrokkenen. We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Oorkaan kan persoonsgegevens over u verwerken, om een of meer van de volgende redenen:

 •  -U maakt gebruik van diensten van Oorkaan
 • – U levert diensten aan Oorkaan
 • – U heeft aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden van onze activiteiten
 • – U heeft zelf deze gegevens verstrekt bij het invullen van een formulier op de website
 • – U heeft zelf deze gegevens verstrekt bij het invullen van een vriendjesformulier na een van onze voorstellingen
 • – U heeft toestemming gegeven om de persoonsgegevens te mogen verwerken cq gebruiken

Oorkaan verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • – Verzenden van onze nieuwsbrief
 • – Het doen van aanbiedingen op het gebied van financiële ondersteuning en/of sponsoring
 • – U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Oorkaan neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Oorkaan bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk verplicht of nodig voor de realisatie van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Oorkaan verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Oorkaan blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Oorkaan gebruikt alleen technische/functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dat kan heel gemakkelijk via deze pagina: https://oorkaan.us7.list-manage.com/unsubscribe/post. Deze link staat ook in alle mails die wij u toesturen, onderaan. Vragen? Mail privacy@oorkaan.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Oorkaan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons via privacy@oorkaan.nl.