Over De Keten

De afgelopen jaren staat het thema diversiteit & inclusie hoog op de agenda van Jeugdmuziekgezelschap Oorkaan, net als bij vele partners in de klassieke muzieksector. De gezamenlijke constatering is dat ondanks vele initiatieven het publiek in de zaal, de musici op het podium en de medewerkers achter de schermen en in de organisaties op het moment nog geen weerspiegeling van de samenleving vormen. 

Niet alleen Oorkaan, maar vele podia, orkesten, ensembles, muziekscholen en conservatoria worstelen met dit thema, welke oplossingen gaan bijdragen aan dit urgente onderwerp voor de lange termijn? We zullen sámen actie moeten ondernemen.  Lees HIER verder over onze doelstellingen.

De Keten heeft de volgende doelstellingen:
– een brede doelgroep kinderen van jongs af begeleiden en ondersteunen bij het leren luisteren en bespelen van klassieke muziek en hen te betrekken in de professionele klassieke muzieksector
– kinderen met talent voor het spelen van klassieke muziek een ondersteunend traject aanbieden in het professionele werkveld (musiceren, dirigeren, componeren, regisseren)
– een brede doelgroep enthousiasmeren voor deze sector als toekomstig publiek en/of het bekleden van een ander beroep in de sector (zoals organisatorische/managementfuncties)
– met het project de samenwerking tussen de instellingen te versterken om daarmee meer draagvlak te creëren voor het bevorderen van inclusiviteit in de klassieke muzieksector (pilot regio Amsterdam)   

Uiteindelijk: Een klassieke muzieksector die in de breedste zin van het woord aantrekkelijk en toegankelijk is voor een inclusieve doelgroep kinderen en jongeren.

Met het project De Keten worden de eerste stappen gezet in het gezamenlijk vergroten van diversiteit en inclusie in de gehele sector. De projectleider voor de pilotfase van De Keten is Gabriela Acosta Camacho.