Muziek en het kinderbrein

Muziek en de ontwikkeling van het kinderbrein
Muziek heeft een eigen, unieke bijdrage aan het functioneren van het brein. Met muziekonderwijs ontwikkelen kinderen de topfuncties van hun brein, waardoor ze niet alleen beter gaat rekenen en schrijven, maar ook doordacht zullen handelen in hun dagelijkse leven. Kijk HIER om erachter te komen hoe muziek de topfuncties van het kinderbrein ontwikkeld, uitgelegd door breinprofessor Erik Scherder.

De kracht van live muziek en het zelfbeeld van kinderen
Omdat Oorkaan van mening is dat ieder kind er recht op heeft om de oneindige wereld van muziek te ontdekken, willen wij, naast het spelen van vrije voorstellingen voor families, zoveel mogelijk schoolkinderen tijdens de basisschoolperiode kennis laten maken met het klassieke mondiale repertoire, uitgevoerd door topmusici. In het proces van opgroeien ontwikkelen kinderen hun zelfbeeld en leren ze zich te verhouden tot de buitenwereld. Met onze schoolvoorstellingen verplaatsen we het klaslokaal naar de (concert)podia, om dáár zoveel mogelijk kinderen te leren en te laten ervaren wat de kracht is van live uitgevoerde (klassieke) muziek. Door vanuit school met kinderen naar buiten te gaan, doen deze kinderen nieuwe, enerverende en verrijkende ervaringen op. Door live uitgevoerde muziek in alle rust te beluisteren, ontroerd te raken of er heel vrolijk van te worden, vormen kinderen zich een beeld van wat muziek is en voor hen kan betekenen. Zo komen ze ruimer, sterker en bewuster in het leven te staan.

Receptieve kunsteducatie
Receptief staat voor een actieve confrontatie met kunst: het ervaren en ondergaan van (kijken en luisteren naar) tentoonstellingen, concerten en voorstellingen. Kinderen leren hierdoor niet alleen kenmerken, stijlen en instrumenten herkennen, maar ook leren zij met andere ogen kijken naar de wereld. Het meemaken van een (klassiek) concert is echter in het bijzonder een actief proces: het leert kinderen omgaan met meerduidigheid en onbekendheid, en het versterkt het waarnemingsvermogen en de verbeeldingskracht. Door onze concerten in verrassende vormen te presenteren, zijn deze toegankelijk voor een brede doelgroep en kunnen we op grote schaal bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van vele kinderen.